Informujte zákazníky o změnách ve vaší firmě v souvislosti s šířením viru COVID-19